Home Giai thoại

Giai thoại

Giai thoại – Nhân vật lịch sử – Anh hùng thời chiến – Vĩ nhân – Danh nhân – Danh tướng – Truyền thuyết – Câu chuyện lịch sử

Phép tắc người con - Bài 32: Gian phòng sạch

Phép tắc người con – Bài 32: Gian phòng sạch

(Đệ Tử Quy) “Phép tắc người con” (Đệ tử quy) được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục con em tốt nhất...
Phép tắc người con - Bài 31: Cách đọc sách

Phép tắc người con – Bài 31: Cách đọc sách

(Đệ Tử Quy) “Phép tắc người con” (Đệ tử quy) được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục con em tốt nhất...
Phép tắc người con - Bài 30: Không thực hành

Phép tắc người con – Bài 30: Không thực hành

(Đệ Tử Quy) “Phép tắc người con” (Đệ tử quy) được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục con em tốt nhất...
Phép tắc người con - Bài 29: Cùng là người

Phép tắc người con – Bài 29: Cùng là người

(Đệ Tử Quy) “Phép tắc người con” (Đệ tử quy) được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục con em tốt nhất...
Phép tắc người con - Bài 28: Với người dưới

Phép tắc người con – Bài 28: Với người dưới

(Đệ Tử Quy) “Phép tắc người con” (Đệ tử quy) được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục con em tốt nhất...
Phép tắc người con - Bài 27: Nhận cho, phân biệt

Phép tắc người con – Bài 27: Nhận cho, phân biệt

(Đệ Tử Quy) “Phép tắc người con” (Đệ tử quy) được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục con em tốt nhất...
Phép tắc người con - Bài 26: Người có lỗi

Phép tắc người con – Bài 26: Người có lỗi

(Đệ Tử Quy) “Phép tắc người con” (Đệ tử quy) được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục con em tốt nhất...
Phép tắc người con - Bài 25: Mình có tài

Phép tắc người con – Bài 25: Mình có tài

(Đệ Tử Quy) “Phép tắc người con” (Đệ tử quy) được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục con em tốt nhất...
Phép tắc người con - Bài 24: Phàm là người

Phép tắc người con – Bài 24: Phàm là người

(Đệ Tử Quy) “Phép tắc người con” (Đệ tử quy) được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục con em tốt nhất...
Phép tắc người con - Bài 23: Lỗi vô ý

Phép tắc người con – Bài 23: Lỗi vô ý

(Đệ Tử Quy) “Phép tắc người con” (Đệ tử quy) được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục con em tốt nhất...
Phép tắc người con - Bài 22: Nghe lỗi giận

Phép tắc người con – Bài 22: Nghe lỗi giận

(Đệ Tử Quy) “Phép tắc người con” (Đệ tử quy) được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục con em tốt nhất...
Phép tắc người con - Bài 21: Đức học tài nghệ

Phép tắc người con – Bài 21: Đức học tài nghệ

(Đệ Tử Quy) “Phép tắc người con” (Đệ tử quy) được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục con em tốt nhất...
Phép tắc người con - Bài 17: Sắp vào cửa

Phép tắc người con – Bài 17: Sắp vào cửa

(Đệ Tử Quy) “Phép tắc người con” (Đệ tử quy) được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục con em tốt nhất...
Phép tắc người con - Bài 20: Thấy người tốt

Phép tắc người con – Bài 20: Thấy người tốt

(Đệ Tử Quy) “Phép tắc người con” (Đệ tử quy) được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục con em tốt nhất...
Phép tắc người con - Bài 19: Chưa thật chớ nói

Phép tắc người con – Bài 19: Chưa thật chớ nói

(Đệ Tử Quy) “Phép tắc người con” (Đệ tử quy) được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục con em tốt nhất...
Phép tắc người con - Bài 18: Lời đã nói

Phép tắc người con – Bài 18: Lời đã nói

(Đệ Tử Quy) “Phép tắc người con” (Đệ tử quy) được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục con em tốt nhất...
Thiện lương là gia phong tốt nhất - Gia giáo và nền nếp gia đình thấm nhuần cả đời con trẻ

Thiện lương là gia phong tốt nhất – Gia giáo và...

Gia giáo và nền nếp là tài sản quý giá nhất của một gia đình, cũng là tài phú mà con cháu đời sau...
Phép tắc người con - Bài 16: Vén rèm cửa

Phép tắc người con – Bài 16: Vén rèm cửa

(Đệ Tử Quy) “Phép tắc người con” (Đệ tử quy) được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục con em tốt nhất...
Phép tắc người con - Bài 15: Đi thong thả

Phép tắc người con – Bài 15: Đi thong thả

(Đệ Tử Quy) “Phép tắc người con” (Đệ tử quy) được mệnh danh là một trong ba kinh điển giáo dục con em tốt nhất...
Câu chuyện kỳ lạ: Khi mới sinh chỉ nghe tiếng mõ mới có thể chìm vào giấc ngủ an lành

Câu chuyện kỳ lạ: Khi mới sinh chỉ nghe tiếng mõ...

Ngay khi chào đời, hoàng tử khóc suốt ngày đêm, bất kể ai dỗ dành cũng không chịu nín và ngủ. Rồi không biết...