Sống đẹp

Giai thoại

TÌNH YÊU

“Ngược lại với yêu là lãng quên!”

Một giáo sư đang giảng về “tiểu thuyết” ở một lớp học của các nhà văn trẻ, giáo sư bỗng dừng lại hỏi các học viên: – Ngược lại với yêu là gì? Cả lớp đồng thanh đáp : – Ghét ạ! Giáo sư đi đi, lại lại, trầm ngâm, ông bỏ xấp...

Kĩ năng

Thành công

Kiến thức

Videos